Elméleti mag és részecskefizika

Hadronok közegbeli tulajdonságainak vizsgálata kvantumelméleti módszerekkel

Az erősen kölcsönható részecskék (mezonok és barionok) nukleáris közegbeli tulajdonságaink kísérleti és elméleti vizsgálata az utóbbi két évtizedben került a magfizikai kutatások középpontjába, többek között az anyag egy új állapotának, a kvark-gluon plazma előállításának lehetőségével kapcsolatban. A darmstadti Gesellschaft für Schwerionenforschung kutatóival (Matthias Lutz, Felix Riek, Matthias Möller) a ritka kvarkot tartalmazó mezonok (antikaonok) és barinok (hiperonok) tulajdonságainak vizsgálatára fejlesztettünk ki egy új, projekciós operátorokon alapuló leírási módszert, amely lehetővé tette mezonok és barionok önkonzisztens meghatározását a nukleáris közegben. Az utóbbi pár évben az eljárás további pontosítása után a legkönnyebb (azaz pi-) mezon és a nukleon gerjesztett állapotának (delta-barion) közegbeli vizsgálatával foglalkoztunk. Teljes mértékben relativisztikusan kovariáns, önkonzisztens számításokkal meghatároztuk a pi-mezon és a delta-barion közegbeli spektrálfüggvényét (energia eloszlását az impulzus függvényében), valamint a kísérleti eredményekkel összevethető gamma-fotonok nukleáris abszorpciójának keresztmetszetét.
A négy panel a pi-mezon közegbeli eloszlásának (spektrálfüggvényének) körvonalrajzát tartalmazza, különböző számítási paraméterekre.
A nukleáris fotoabszorpció kiszámított hatáskeresztmetszete (a piros, kék, zöld vonal kis mértékben eltérő paraméter értékeknek felel meg), összehasonlítva a méréseredményekkel (hibahatárokat tartalmazó pontok).
Kapcsolat: Dr. Korpa Csaba, egyetemi tanár

Ajánló

  • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!