Fizikaoktatás a 21. században – 60 órás továbbképzés középiskolai fizikatanárok számára

2021. március 29., 13:04

A program tartalmának rövid ismertetése:

A program célja, hogy a középiskolai fizikatanárok számára a szakmai megújító képzés keretében speciális, kifejezetten a fizika és a természettudományos tantárgyak oktatásával kapcsolatos, aktuális, tantervi, módszertani és tantárgypedagógiai kérdésekre koncentráló ismereteket nyújtson. A képzés élményszerű formában, a résztvevők aktív bevonásával, gyakorlatorientált módon tárgyalja a 21. századi módszerek, kompetenciák természettudományos oktatásba való beillesztésének lehetőségeit.

A képzés a következő tematikus egységekből épül föl:
1. A NAT, fizika kerettantervek, science típusú fizika oktatás
2. A "science" típusú fizika oktatás módszertana és gyakorlata
3. A történeti szemléletű fizika oktatás új lehetőségei
4. Projektfeladatok fizikából
5. A fizika érettségi rendszer aktuális állapota, tapasztalatok
6. Tehetséggondozás, fizika versenyek
7. Modern fizika a középiskolában
8. Elektronikai kísérletek
9. Digitális mérések Lego Mindstorms EV3 használatával
10. A mérésről, az SI rendszerről, a valószínűségszámítás fontosságáról
11. A szövegértés szerepe a fizikaórán

A továbbképzés a résztvevők aktív közreműködésével, változatos módszertannal zajlik, a frontális oktatással szemben nagy hangsúlyt helyez az interaktivitásra, csoportos és projektmunkára. Eddig egyedülálló módon a szövegértés fejlesztésének a természettudományos oktatásban betöltött szerepére is koncentrál a szaktudományos, szakmódszertani ismeretek mellett. Az értékelés modulonként történik, formája oktatói szöveges értékelés (csoportmunka, prezentáció esetén, kimenet: megfelelt/nem felelt meg), írásban, online benyújtott feladatok írásbeli szöveges értékelése (kimenet: megfelelt/nem felelt meg), teszt (megfelelt (minimum 60%)/nem felelt meg). Az értékelési szempontokat az oktató a feladat kiadásakor részletesen közli. Általános elvárás, hogy a résztvevő kreatívan tudjon az adott modul elméleti ismeretanyagára épülő, a középiskolai oktatásban felhasználható modulokat, rövid feladatokat, projekteket alkotni, és legyen tisztában a közoktatás keretrendszerével, a fejlesztés irányaival.

A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely kiadásának feltétele a képzési díj befizetése, a képzési órák min. 80%-án való részvétel és a képzési modulok során kiadott feladatok teljesítése (megfelelt minősítés, teszt esetén minimum 60%).

Az indítás időpontjai

2020.02.07- 2020.03.14.

Minőségbiztosítási összefoglalók

2020.02.07- 2020.03.14. (link)

Ajánló

  • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!