Dr. Tóth György bekerült a Fiatal Kutatók Akadémiájának újonnan megválasztott tagjai közé

2020. április 21., 14:56

A 2020. március 30-án megválasztott új tagok közé első alkalommal került be pécsi kutató, a PTE Természet­tudományi Karáról dr. Tóth György, a Fizikai Intézet adjunktusa valamint a Közgazdaság­tudományi Karról dr. Balogh Gábor, a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet adjunktusa.

Ezúton is gratulálunk kollégánknak az elismeréshez!

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) egy 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság, mely a fiatal kutatók hangja kíván lenni Magyarországon.

A Fiatal Kutatók Akadémiájának célja, hogy a tudományos osztályokkal és az MTA testületeivel szorosan együttműködve részt vegyen az MTA tudományos tevékenységében, valamint itthon és külföldön képviselje a fiatal kutatók közösségét. Tevékenységével elő kívánja segíteni a fiatal kutatók szakmai fejlődését, valamint a kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítését.

A tagság 5 évre szól, mely idő után a tag alumnussá vagy alumnává válik. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit – addig, amíg az FKA létszáma el nem éri a 60 főt. Ezt követően minden évben annyi új tag kerül megválasztásra, amennyi biztosítja a 60 fős taglétszámot. Az újonnan megválasztottakkal az FKA tagjainak száma 36 fő.

A Fiatal Kutatók Akadémiája fő céljai:
 • A tudományos kiválóság elősegítése
 • A motiváció felkeltése és fenntartása a tudományos pálya iránt
 • Tehetséggondozás, mentorálás
 • A hazai fiatal kutatók sajátos nemzedéki érdekeinek képviselete
 • A tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése
 • A fiatalok és az MTA, a kutatók és a társadalom közelebb hozása egymáshoz
 • Tudományos ismeretterjesztés
 • A Fiatal Kutatók Akadémiája március 30-án megválasztott 12 új tagja között 5 kutatónő is található.
Az FKA új tagjainak listája:
 • Gacsályi-Bába Barbara, Debreceni Egyetem, I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
 • Szilágyi Adrienn, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, II. Filozófiai- és Történettudományok Osztálya
 • Terpai Tamás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, III. Matematikai Tudományok Osztálya
 • Jámbor Attila, Budapesti Corvinus Egyetem, IV. Agrártudományok Osztálya
 • Lázár Zsófia, Semmelweis Egyetem, V. Orvosi Tudományok Osztálya
 • Hartmann Bálint, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, VI. Műszaki Tudományok Osztálya
 • Dömötör Orsolya, Szegedi Tudományegyetem, VII. Kémiai Tudományok Osztálya
 • Bazsáné Csuka Dorottya, Semmelweis Egyetem, VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
 • Kecskés Gábor, Társadalomtudományi Kutatóközpont, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
 • Balogh Gábor, Pécsi Tudományegyetem, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
 • Hatvani István, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet, X. Földtudományok Osztálya
 • Tóth György, Pécsi Tudományegyetem, XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Az FKA szerteágazó eddigi tevékenységét jól illusztrálja, hogy tagjai felmérést készítettek a fiatal magyar kutatók helyzetéről és problémáiról, tudománykommunikációs workshopot tartottak az MTA Kommunikációs Főosztályával együttműködésben. Tagjai egyeztetettek a fiatal kutatókat érintő kérdésekről és életpályamodellről a Doktoranduszok Országos Szövetségének, illetve a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének képviselőivel is. A külföldön (OECD tagállamokban) szerzett doktori fokozatok honosítási kötelezettségének eltörlése ügyében megkereste a döntéshozókat is. A fiatal kutatók számára kiírt hazai pályázatokat áttekintő rendezvényén a döntéshozókkal való közvetlen párbeszédre is lehetőséget nyújtott a résztvevőknek. Az FKA tervezi a korábbi, fiatal kutatókat érintő felmérés folytatását is, képviseltette magát a ’Nők karrierlehetőségei az akadémiai szférában’ című kerekasztal beszélgetésen.

A 4. Fiatal Kutatók Fórumának az eredeti tervek szerint idén májusban, az MTA közgyűlésének hetében, a nagydoktori cím megszerzése, a fokozatszerzéshez előírt feltételek és a pályázatok eljárásrendje lett volna a témája. (A rendezvény a járványügyi helyzetre való tekintettel későbbi időpontban kerül megtartásra.)

Felmérés a fiatal magyar kutatók helyzetéről és problémáiról
Tudománykommunikációs workshop

Ajánló

 • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!