Gyászhír

2018. január 17., 15:48

Megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. Dr. Janszky József, az MTA rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának emeritus professzora 2018. január 16. napján életének 75. évében elhunyt.

Janszky professzor mély embersége, közvetlensége, őszinte segítőkészsége nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.


Emlékét őrizzük és ápoljuk.

Nekrológ

Janszky József 1943. május 9-én született Csornán. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A Moszkvai Lomonoszov egyetemen fizikai diplomát szerzett. Kandidátusi dolgozatát 1978-ban védte meg, 1986-ban a fizika tudományok doktora lett. 2001-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 2007-ben rendes tagjává. Tudományos kutatói pályájának első felében kristályfizikával és nemlineáris optikával foglalkozott, majd az 1980-as évek elején megkezdett kvantumoptikai és kvantuminformatikai kutatásai alapozták meg ezen területek magyarországi kutatásait. 1998-tól az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet kutatóprofesszorává nevezték ki. Az öt évtizednyi kutatómunkája eredményei több mint 170 tudományos közleményben jelentek meg. Munkájának nemzetközi elismertségét mutatja, hogy közleményeire több mint 2000 hivatkozást kapott. 2000 óta a Pécsi Tudományegyetem kinevezett professzora volt, ahol 2001-2008. között a Fizikai Intézet igazgatójaként tevékenykedett. Meghatározó szerepe volt a pécsi fizikus képzés létrehozásában. Vezetésével jött létre a PTE Fizika Doktori Iskolája, amelynek 2013-ig volt a vezetője. Iskolateremtő kutatói tevékenysége mellett nagy hangsúlyt tulajdonított az oktatásnak: kutatók generációit nevelte fel.

Janszky József professzor számos tudományos bizottságban vállalt szerepet, így az MTA Lézerfizikai Tudományos Bizottságában hosszú évtizedeken át vett részt a lézerfizikai kutatások magyarországi szervezésében. Tudományos munkásságát 1990-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Novobátzky Károly díjjal ismerte el. Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya 1992-ben Fizikai Díjjal, majd 1996-ban Fizikai Fődíjjal tüntette ki. 1999-ben megkapta az MTA-tól az Akadémiai Díjat. Életműve elismeréseképpen 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta.

Janszky professzor mély embersége, közvetlensége, őszinte segítőkészsége nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.

Emlékét őrizzük és ápoljuk.

Almási Gábor
intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens

Ajánló

  • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!