Gyászhír

2018. július 17., 15:52

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 76. évében elhunyt szeretett kollégánk, Dr. Berkes József.

Berkes Tanár Úr temetése 2018. július 27-én, 13 órakor lesz a Pécsi köztemető dísztermében. A Fizikai Intézet koszorúval rója le kegyeletét. Az Intézet nevében Dr. Erostyák János tart búcsúztató beszédet.

Nekrológ

Dr. Berkes József 1942. november 6-án született Kaposváron. Nagybajomban nevelkedett, itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. 1961-ben felvételt nyert a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakjára. A diploma megszerzése után Zalaszentgróton, majd pár év elteltével egy Pest megyei középiskolában folytatta oktató munkáját. 1972-ben meghívást kapott a Pécsi Tanárképző Főiskola Fizika Tanszékére, amit elfogadott, és főiskolai tanársegédként kezdte meg főiskolai oktató munkáját. Második diplomáját az ELTE Természettudományi Karán szerezte fizikatanári szakon, majd itt szerzett egyetemi doktori címet is.

A Fizika Tanszéken a tantárgypedagógia, szakmódszertan oktatásával bízták meg. Ezt a munkát magas színvonalon egészen nyugdíjazásáig végezte. Előadásokat tartott, demonstrációs gyakorlatokat vezetett, hallgatói vizsgatanításokat látogatott. Korszerű demonstrációs laboratóriumot épített ki, ahol a hallgatók elvégezhették azokat a legfontosabb tanári, illetve tanulói kísérleteket, melyek alkalmazására majd az általános iskolai vagy a középiskolai munkájuk során szükségük lesz. A tanárjelöltek százait készítette fel nagy tapasztalattal a tanári munkára. 1983-ban tanszéki kollégájával fizikafeladat-megoldó versenyt írtak ki az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára. Ezekből a versenyekből nőtt ki az Országos Öveges József Fizikaverseny, ami 1991-ben indult. Berkes József 1992-től már feladatkitűzőként és versenyszervezőként vett részt az Öveges József Fizikaverseny munkájában. 2000-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja 4 éves időtartamra megválasztotta elnökének. Ezt a munkát nagyon lelkiismeretesen, magas színvonalon végezte. Emlékezetes Általános Iskolai Fizikatanári Ankétokat szervezett kiváló programokkal, országos hírű előadókkal.

Több könyv, tankönyv írásában vett részt társszerzőként. Hosszú tanári pályáján sok kiváló előadást tartott továbbképzéseken, Tanári Ankétokon, általános és középiskolákban. Különösen szerette a lézerrel bemutatott fénytani kísérleteket, amelyeknek nagy mestere volt. Ezekkel a kísérletekkel bejárta szinte az egész országot, ezzel is szolgálva a fizika iránti érdeklődés felkeltését.

A PTE Fizikai Intézete részt vállalt az OKTV kísérleti fordulójának lebonyolításában is. Ezt az 5 éves programot is Ő irányította. Ezekben az években tagja volt a Versenybizottságnak is. Minden évben eredeti mérési feladatot tervezett és kivitelezett. Tanári munkáját több díjjal is elismerték. Megkapta a Felsőoktatási Díjat, és az Eötvös Érmet is. Egy kiváló tanártól búcsúzunk most. Egy sokoldalú kollégától, aki szerette az irodalmat, a verseket, zenét, a sportot is. Olyan kollégától búcsúzunk, akinek nagyon sok jóbarátja volt. Nem véletlenül. Ő most elhagyott bennünket, de szellemisége sokunkban és a tanítványok százaiban él tovább.

Drága Jóska! Drága Tanár Úr! Nyugodj békében! Sohasem felejtünk el, emlékedet megőrizzük!


Almási Gábor
intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens

Ajánló

  • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!