Tanári mesterszak

Tanári mesterszak fizika felvételi témakörök 2009

(120 kredit fizika ismeretekkel jelentkezők számára)

A tételsor letöltése
 1. A mechanika alapjai
  Koordináták, sebesség, gyorsulás. A Newton-féle mozgásegyenlet. Impulzus, impulzusmomentum, energia. Munka és teljesítmény. Megmaradási törvények.
 2. A deformálható testek mechanikája.
  Szilárd testek deformációi, feszültségek. Folyadékok sztatikája, kapilláris jelenségek, folyadékok áramlása.
 3. Elektromágnességtan
  Az elektrosztatika alapegyenletei. Az elektromos erő munkája, elektrosztatikus potenciál. A sztatikus mágneses tér tulajdonságai, erőhatásai. Egyenáram, váltóáram. Termoelektromos jelenségek. Áramvezetés különböző anyagi közegekben (fémek, félvezetők, folyadékok, gázok). Elektromos gépek.
 4. Rezgések
  Harmonikus, anharmonikus, csillapodó és kényszerrezgések, rezonancia. Kapcsolódó differenciálegyenletek. Mechanikai és elektromágneses példák (rugók, ingák, RLC-körök).
 5. Hullámok
  A hullámegyenlet. Hullámfüggvény sík-, és gömbhullám esetén. A diszperzió jelensége. Az interferencia, a diffrakció és a polarizáció jelenségének lényege mechanikai és elektromágneses hullámok esetén, példák bemutatása (pl. felszíni hullám, hanghullám, látható fény témakörében). Állóhullámok. A Doppler-effektus.
 6. Extenzív és intenzív mennyiségek a termodinamikában
  Termodinamikai rendszerek és jellemzőik. A termodinamika főtételei. Empirikus és abszolút hőmérséklet, állapotegyenlet. Hőtágulás. Az állapotjelzők csoportosítása. Entrópia, reverzibilis és irreverzibilis folyamatok. A Carnot-körfolyamat.
 7. Atomfizika
  Atommodellek: a Bohr-modell, a kvantummechanikai atommodell. A periódusos rendszer. Az atommag jellemzői (tömeg, sűrűség, kötési energia, spin), atommagmodellek. Radioaktivitás, atommagok hasadása és fúziója. Sugárzásmérő eszközök működése, dozimetriai mennyiségek.
 8. Optika
  Fénysebesség. Reflexió és refrakció. Tükrök, lencsék. Vetítők, mikroszkópok, távcsövek. Az emberi szem. Soksugaras és Young–Fresnel-interferencia. Diffrakció résen és optikai rácson. Bragg-diffrakció térrácson. Polarizált fény előállítása (reflexió, kettős törés). Optikai aktivitás. Légköri fényjelenségek.

Ajánló

 • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!