hELIos program

Rövid ismertető

 • A projekt címe: "Lézerfizikus és mérnökképzés az ELI számára"
 • Koordináló intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Fizikai Intézet
 • Koordinátor: Dr. Hebling János, OSA fellow, egyetemi tanár, Kutatócsoport-vezető
 • A projektben résztvevő intézmények:
  • Pécsi Tudományegyetem, Fizikai Intézet
  • Szegedi Tudományegyetem, Fizikus Tanszékcsoport
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Atomfizika Tanszék

A projekt céljai

A pályázat célja olyan felsőoktatási képzési és kompetencia háttér létrehozása, amely alkalmas megfelelő számú fiatal lézeres szakember világszínvonalú elméleti és gyakorlati felkészítésére az Extreme Light Infrastructure (ELI) európai kutatási nagyberendezés megvalósítása, működtetése és felhasználása számára. A projekt nem csak az ELI berendezés felhasználását és fejlesztését megvalósító kutatók, de a rendszer működtetését és karbantartását végző szakszemélyzet speciális képzésére is gondot fordít. A projekt három egyetem összefogásával valósult meg, amelyek közös átfogó képzési tervet dolgoztak ki és célzott fejlesztéseket hajtottak végre a legmagasabb oktatási színvonal biztosítása érdekében. Az egyetemek együttműködése a képzési kapacitások célzott, egymást kiegészítő bővítését szolgálta, az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásával. A projekt fő célja egy átfogó (mind gyakorlati, mind elméleti téren), egyetemközi lézeres tudományos és technológiai képzési program elindítása volt.

A projekt feladatai

 • A BSc tanterv optikával kapcsolatos tartalmának növelése.
 • Megfelelő mennyiségű, magas színvonalú MSc laboratóriumi gyakorlat elérhetővé tétele, különös tekintettel az ultragyors lézertechnológiára.
 • Egy átfogó, MSc- és PhD-szintű ELI-vel kapcsolatos tudományos és technológiai előadássorozat kidolgozása.
 • Közös képzési események (szemináriumok, külföldi tréningeken való részvétel) megszervezése.
 • Olyan laboratóriumi környezet megteremtése, mely könnyen hozzáférhető MSc és PhD hallgatók számára és alkalmas tudományos kísérleteik (egy részének) kivitelezésére és a vonatkozó (ELI-vel kapcsolatos) technikák megismerésére.

Eredmények

A projekt keretében kialakított új MSc laborgyakorlatok közül a 2011/2012. tanév tavaszi szemeszterétől mindhárom résztvevő egyetem hallgatói számára már hozzáférhetők a következők:
 • Nemlineáris optikai kristályok karakterizálása (PTE)
 • Mérések THz-es impulzusokkal (PTE)
 • Ultrarövid lézerimpulzusok szögdiszerziójának mérése (SzTE)
 • Mágneses telítődésen alapuló impulzuskompresszió vizsgálata (SzTE)
 • Üvegek diszperziós együtthatóinak mérése (SzTE)
 • Gauss-nyaláb paramétereinek mérése (SzTE)
 • Femtoszekundumos impulzusok alakformálása akusztooptikai eszközökkel (BME)

Ajánló

 • A PTE TTK Fizikai Intézet hivatalos oldala okostelefonon és tableten! Kattintson ide!