Mi az ELI?

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) egy páneurópai tudományos kutatási infrastruktúra, rövid, népszerű nevén "szuperlézer". Három első pillére Szegeden, Prágában és Magurelében (Bukarest mellett) fog megépülni 2015-re, több mint 600 milló euróból.

Részletesebben ...

Hogyan vesz részt az ELI-ben a PTE Fizikai Intézete?

2007. novemberében indult az európai ELI program előkészítő szakasza, 13 uniós ország közel 40 egyetemének és kutatóintézetének részvételével. Magyarországot MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem , a DDKKK Zrt, valamint az MTA Részecske és Magfizikai Kutatóintézete képviseli. A program célja egy olyan kutatási nagyberendezés létrehozása, amely világszínvonalon egyedülálló, és jelentősen növeli az EU tudományos versenyképességét.

A Fizikai Intézet munkatársai az ELI-hez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal és az oktatás célirányos fejlesztésével járulnak hozzá az ELI-program sikeréhez.

Az ELI-vel kapcsolatos oktatási fejlesztéseink

Magyar és EU-s pályázatok segítségével jelentősen fejlesztjük az oktatási tartalmainkat az optika, lézerfizika, fotonika, plazmafizika témakörökben. Hallgatóinknak lehetősége van célzottan az erre irányuló tantárgyi modulokat választani a BSc szinttől a doktori képzésig, és ilyen módon a legkiválóbbak közülük olyan versenyképes tudásra tehetnek szert, mely elhelyezkedési lehetőséget biztosít számukra a felépülő ELI kutatóhelyeken vagy az azt kiszolgáló háttériparban.

Bővebben...

Az ELI-vel kapcsolatos kutatásaink

Kutatási területek:

 • Femtoszekundumos optika
 • Nemlineáris optika
 • Nagy energiájú terahertzes impulzusok keltése és alkalmazása
 • Röntgen lézerek és kapilláris hullámvezetők
 • Elméleti mag- és részecskefizika

Friss kutatási programok:

Attoszekundumos impulzusok rövidítése különösen nagy energiájú THz-es impulzusokkal

 • mJ-os energiájú THz-es impulzusok előállítása kontakt-rácsos technológia nemlineáris, félvezető anyagokon való alkalmazásával.
 • Félvezetők alkalmazása a nagyobb THz-es frekvenciákon elérhető nagyobb spektrális intenzitás érdekében
 • Lítium-niobát (LiNbO 3 ) használata - nagyobb relatív sávszélesség
 • Megmutattuk magas-harmonikus-spektrumok (HHG) kiszélesedését kombinált infravörös és terahertzes terek esetén

Optikai parametrikus erősítés (OPA,OPCPA)

Az ELI előerősítő és atto-lézer fokozata az OPCPA technikára épül, és lehet, hogy a végfokozat (az extrém nagy energiájú erősítőrendszer) szintén ezt fogja felhasználni.
 • 1.5- m m-es OPCPA rendszert építünk a PTE Fizikai Intézetében nagy energiájú THz-es impulzusok keltéséhez
 • Az 1.5- m m OPCPA lítium-niobátban való alkalmazása előnyös lehet az ELI számára, mert dióda-pumpált lézerekkel pumpálható, másodharmonikus-keltés nélkül.
 • Kapcsolat az impulzusfront-dőlés, a csoportsebesség és a szögdiszperzió között akromatikus fázisillesztés mellett.