@PteFiz PTE TTK Telefonkönyv Neptun hallgató Neptun oktató eLearning Gamma
Munkatársak Turnár Szabolcs

Turnár Szabolcs

PhD hallgató
Szervezeti egység Számítógépes Fizika Tanszék
Telefonmellék 24504
E-mail cím turnarszabolcs@fizika.ttk.pte.hu
Iroda E/406
Publikációk MTMT
Fogadóóra