@PteFiz PTE TTK Telefonkönyv Neptun hallgató Neptun oktató eLearning Gamma
BSc szakdolgozatok

Fizika BSc szakdolgozattémák

Ezen az oldalon a fizika BSc hallgatóknak ajánlott szakdolgozattémák találhatók témavezetőkre bontva.

Dr. Almási Gábor
 • Szekvenciális automaták állapotváltozóinak optimalizálása
 • Halbach-mágnesek mezejének modellezése
 • Kísérleti elektrongyorsító sugárvédelmi modellje
Dr. Buzády Andrea
 • Jelentős kísérletek a fizika története során
 • Mérőberendezések és alkalmazásaik
 • Az első spektroszkóptól a lumineszcencia spektroszkópia elméleti megalapozásáig
Dr. Gál Tamás
 • De Broglie és a rejtett változók
 • A béta-bomlás energiaspektrumának rejtélyétől a nap-neutrínó problémáig
 • Az atomok elektronszerkezetének feltárása
 • Kicserélődési kölcsönhatás: a Hartree-Fock módszertől a B3 sűrűségfunkcionálig
 • A normális Zeeman-effektus klasszikus magyarázata, avagy megérdemelt volt-e Lorentz Nobel-díja
 • Faraday kontra Henry: az elektromágneses indukció felfedezése
Dr. Hebling János
 • Terahertzes impulzusok keltése lézerplazmában
Dr. Korpa Csaba
 • A kozmológiai állandó szerepe a Standard kozmológiai modellben
 • Fénynél gyorsabb részecskék a speciális relativitáselméletben
 • Metaanyagok a klasszikus elektrodinamikában
Dr. Mechler Mátyás Illés
 • Kvantuminformatikai kiegészítő csomag fejlesztése Maximához
 • Kvantuminformatikai kiegészítő csomag fejlesztése Matlabhoz
 • Félvezető alapú terahertzes források vizsgálata (Dr. Fülöp Józseffel)
Dr. Sánta Imre
 • Terek lézeres feltérképezése
Dr. Tibai Zoltán
 • Szabadelektron lézerek modellezése
 • THz-es lézerimpulzussal történő elektrongyorsítás
 • Elektroncsomó manipulálása THz-es impulzusokkal (EFOP 3.6.2-16-2017-00005 keretében)
Dr. Tóth György
 • Optikai parametrikus csörpölt erősítő modellezése
 • Elektromágneses impulzusok dielektrikumban való terjedésének modellezése végeselem módszerrel
 • A Gouy-fázis szerepe időtartománybeli terahertzes spektroszkópiai méréseknél